L’ús de pintura alimentària comporta grans solucions i avantatges:

  • Parets i sostres amb bacteris, biofilm, …: Seguiment de les normes de l’UE aplicables, facilitant l’exportació i l’entrada a nous mercats.
  • Panells sandvitx: La prevenció d’infeccions BioFilmStop, com a concepte innovador, transforma els focus d’infecció en focus actius d’inhibició.
  • Càmeres frigo, congelació, …: Gaudeix de la màxima seguretat i higiene alimentària, estalvi, manteniment, energia, aigua, …
  • Zones de rentat, envasat, …: Invertim per vosaltres en I+D+i en termes sanitaris i alimentaris, gaudint d’un soci tecnològic de vanguardia sense cost afegit.
  • Zones GMP, GLP i sales blanques: Productes avançats testejats oficialment, augmentant la durabilitat i reduint terminis de renovació.
  • Elements de transport: La major durabilitat, estalvia cicles de mà d’obra i materials compensant el cost en tecnologies com BioFilmStop.
  • Terres i paviments: Li facilitem l’eina Solució Total amb mostres, formació i declaracions de conformitat.