Es tracta de primera pintura epoxi, 100% sòlids, sense alcohols ni dissolvents, amb tecnologia antibacteriana BioFilmStop, apta per al contacte amb tots els grups d’aliments, begudes, aigua de processos alimentaris, i aigua potable. La pintura FK-100 FoodGrade és d’ús tant en noves aplicacions, com per a la renovació de:

  • Dipòsits i canonades
  • Elements de transport
  • Sòls, parets, sòcols, sostres
  • Estructures, instal·lacions
  • Maquinària
  • Cambres frigo i de congelació
    i un llarg etc…

És l’única pintura de la seva categoria que, entre altres, també ha passat l’assaig organolèptic per a aigua potable. FK-100 FoodGrade està ja en procés d’homologació per a l’obtenció d’una tercera certificació per a 2020, la rigorosa norma alemanya d’aigües potable Beschichtungsleitlinie, que es presenta com un nou marc de referència a nivell global.