Per que i com estalviarà en les factures de llum i gas?

Els hi expliquem, veuran lo interesant que resulta l’aïllament insuflat i les avantatges econòmiques que obtindrà ràpidament.

Sabem que les nostres cases  perden energia a traves del murs, teulats i terrers, per lo qual si millorem tèrmicament, serà molt mes eficient i ens reportarà un estalvi degut al alt cost de la energia en l’actualitat.

Com ens ajuda a estalviar?

Si aïllem tèrmicament casa nostre, millorem la transmitància tèrmica de les nostres solucions constructives, això ens proporcionarà l’estalvi energètic que estem buscant, evitant pèrdues d’energia o evitant condicions excessives de fred o calor al interior de la nostra llar.

Que millora en la nostra llar?

3 Millor transmitància tèrmica

1 Alta resistència tèrmica al calor i fred

6 Absorció acústica

33 Reducció de pèrdues energètiques

34 Supressió del aire en circulació

Per que ens ajuda a reduir la factura de llum i gas?

  • Els aïllaments tèrmics, redueixen les necessitats energètiques degut al confort tèrmic que proporcionen.
  • Ens ajudarà a conservar una temperatura de confort durant tot el any en el interior de la nostra casa i demanarà molt menys energia a traves dels sistemes de calefacció o refrigeració.

+ aïllament tèrmic = a – necessitats de energia

Quins avantatges proporcionen?

A mes ha de saber, que si millorem en 1 grau la temperatura depenent de la estació del any que ens trobem, equivaldrà a reduir un 8% la necessitat energètica.

 Confort tèrmic interior

 Temperatura constant

 Aproximació constant a la temperatura de confort ( 24ºC)

 Menys  oscil·lació de temperatures

 Qualitat de aire interior millorada

 Humitat interior regulada