Sabies que fins un 65% de la energia utilitzada en la nostra llar es perd, si no esta aïllada correctament?

  • Aconseguir un habitatge eficient sense cap tipus d’obra es molt senzill.
  • Amb les solucions de aïllament tèrmic insuflat podrem obtenir ràpidament els beneficis del aïllament tèrmic i acústic.
  • Conegui per on perd la energia, i si la seva llar esta mal aïllada.
  • Aïllant correctament reduirem fins un 50% de les nostres necessitats energètiques, tant al hivern com al estiu: Murs exteriors 30%, teulat 35%, renovació d’aire 5%, finestres 20%, terres 7% i ponts tèrmics 3%.
  • Estalvi energètic en les factures de llum i gas: ja que al instal·lar correctament controlarem les pèrdues de calor i eliminarem el efecte fred de la paret al hivern, i reduirem la entrada de calor al estiu per el qual necessitarem molt menys energia per escalfar o refrigerar a la nostra llar, obtenint un estalvi energètic que aconseguirem amb un bon aïllament.
  • Confort tèrmic: Amb el aïllament tèrmic obtindrem un confort a l’interior del habitatge molt alt, ja que tindrem menys demanda de sistemes de calefacció i climatització per el ambient interior i estarà mes sa i confortable.
  • Confort acústic: mitjançant el aïllament obtindrem absorció acústica, per tant reduirem el so aeri i estructural.
  • Un bon aïllament, ens protegeix del fred i la calor.
  • Un bon aïllament, ens protegeix del foc i la humitat.