CEL·LULOSA

El aïllament de cel·lulosa és paper de diari reciclat i tractat amb sals de bors. Aquestes sals proporcionen propietats ignifugues, insecticides i anti-fungicides.

DEFINICIO AILLAMENT TERMIC I ACUSTI AMB CEL·LULOSA

La cel·lulosa es un aïllament natural tèrmic i acústic per construcció realitzat a partir de paper de diari reciclat. Tractat amb sals bòrics, posseeix propietats ignifugues i anti-fungicides. El procés de fabricació va començar passant el paper de diari per una trituradora. Després es barreja amb minerals bòrics  i se seca. En aquest  procés es el que menys consum energètic presenta. Un bon aïllament es garantia de un consum energètic mínim i per tan un estalvi important en les factures. La capacitat de desfasament tèrmic del aïllant de cel·lulosa, es a dir, el temps que triga a transmetre la temperatura de un costat a l’altre el seu gruix, la converteix amb un aïllant excepcional ( desfasament tèrmic de 8-12 hores). Té una vida útil d’uns 35 anys.

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES AÏLLAMENT DE CEL·LULOSA

APLICACIÓ DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC I ACUSTIC AMB LA CEL·LULOSA

L’aïllament de les façanes dels habitatges es solen fer en un dia, ja que el procés es el mateix i si no es necessari grans obres. Depenen del lloc on se instal·li les tècniques poden canviar.

Insuflat: el insuflat consisteix en emplenar, mitjançant aire a pressió, les càmeres existents en cobertes, envans, i terres amb aïllament de cel·lulosa. El insuflat es memorable tant per obra nova com per rehabilitació.

En primer lloc, se estudiem  les càmeres existents amb un endoscopi, amb el fi de determina el estat, així com el espai i poder fixar les quantitats i densitats de productes necessaris per aplicar.

LLANA DE ROCA

L’aïllament de llana de roca esta format a partir de roques basàltiques. D’arrere d’un procés de fondre es genera unes fibres que posteriorment es processaran en diferents formats en funció de utilitzar-lo.

DEFINICIÓ DE AILLAMENT TERMIC I ACUSTIC DE LLANA DE ROCA

La llana de roca es una fibra, oferint un excel·lent aïllament tèrmic i acústic.

Es un material amb una llarga vida útil i 100% sostenible.

Permet aconseguir un excel·lent  nivell de confort tèrmic gracies a les seves propietats aïllants. La seva estructura multidireccional, que conte aire sec en el seu interior, constitueix una barrera de la calor, a mes del baix nivell de conductivitat tèrmica dels filaments minerals que el componen.

La vida útil estimada es superior a 50 anys. Conservant totes les seves prestacions

Protecció contra el fonc, es incombustible. Classificat A1 contra el foc. Per aquest motiu es poden re emplenar càmeres de aire on hi hagi confort acústic. Es el material aïllant tèrmic amb millor aïllament acústic. Mes confort igual a mes salut.

Material sostenible, reciclable 100% sense perdre les propietats. Productes saludables.

No higroscòpica, resistent a la humitat. Molt adequat en cas que hi hagi molta humitat i condensació.

Transpirable, permeable al vapor d’aigua.

Material anti cancerigen es molt recomanable aïllar a llocs com hospitals, bars, escoles ect.

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES AÏLLAMENT DE CEL·LULOSA

APLICACIÓ D’AÏLLAMENT TERMIC I ACUSTIC DE LLANA DE ROCA

Aquets format en fibres i el sistema de aplicació mitjançant insuflat, es una tècnica relativament nova que se esta efectuant des de fa pocs anys.

Les fibres de llana de roca ( o llana mineral) se introdueixen en sec en les cavitats fins emplenar-les per complert.

Rapit i sense obres:

L’aïllament de façanes de un pis estàndard  es sol fer en un dia. El procés es molt senzill i depèn del tipus de treball a realitzar.

Les principals tècniques son les següents:

Es precisa  que contingui càmera d’aire, cosa que en tenen la majoria dels casos. s’introdueixen les fibres de llana de roca, baixa pressió i en sec, en la càmera d’aire. Es crea una manta continuada i sense juntes en tota la cavitat.

BOLETES EPS

L’aïllament amb boles de poliestirè es ideal per aïllar cavitats primes i amb possibles presencia de humitats. Es un material resistent al aigua amb gran durabilitat.

Quan tinc que utilitzar aquest material?

 • Per aïllar cavitats fines ( cavitats de ventilació a partir de 1.5cm de gruix)
 • Cavitats amb possibles presencia de humitats. Façanes que no transpiren.
 • Per aïllar cavitats molt irregulars
 • Per aïllar en zones molt muntanyoses amb fred extrem.
 • Per zones que requereixen un aïllant resistent a l’aigua.
 • Per aïllar càmeres de façana des de l’exterior, quan es tracta de maó vist.

Com s’introdueix aquest material en la façana?

 • Mitjançant insuflat en sec.
 • Mitjançant apertura de perforació de 25mm en el exterior o interior.

La pressió fa que el material es distribueixi totalment en la càmera de forma homogènia.

Aquest servei de aïllament, el pot fer qualsevol?

 • No, només empreses homologades per el fabricant.
 • Les empreses tenen que formar-se amb un curs especialitzat per el fabricant, segons la homologació vigent.
 • El material de Neopor no es ven a tercer, només a empreses especialitzades i homologades.

Quines avantatges te aquest material?

 • Es permeable.
 • Es imputrescible.
 • Permet transpirar el mur.
 • Arriba a cobrir totes les cavitats, gracies al seva mida i forma granulada.
 • Permet tapar càmeres de ventilació amb convecció de aire fred en el hivern o de aire calent a l’estiu.
 • No te alteracions per acumulació de vapor d’aigua o de condensació, mantenen les propietats aïllants.
 • No es tòxic, ni desprèn gasos.
 • Material molt durador.
 • Material reutilitzable.

Conductivitat molt baixa.

Quines referencies tenen?

Ambients de extrema temperatura en l’hivern, espais sense calefacció en varios mesos a l’any, fortes condensacions, riscos de canonades  rebentades, un immoble  idoni per insuflar boletes de EPS.Conductivitat molt baixa.

Quina conductivitat te?

 • Gracies a la capa de grafit el calor es retingut.
 • Conductivitat de 0.033W(m/K)

Quines característiques tècniques te?

 • Resistència a la difusió y = 5 s/ DIN E12086
 • Classificació inflamable classe E/B2 S/ DIN EN 13501-1
 • Densitat 18-26Kg/m3 s/DIN EN 1097-3-2
 • Homologació alamana per insuflar en càmeres de façana del Deutsches Institut für Bautechnick ( DIBT)
 • Diàmetre de les boles 4-8mm

COM S’INSTAL·LA?

Li mostrem pas a pas com fem la instal·lació

1- Visita del nostre tècnic, realitzem la prova endoscòpica inicial per valorar el estat de la càmera i escollir el gruix i el material aïllant adequat.

2- Comencem la instal·lació. Realitzem les perforacions que calguin a la façana per poder realitzar la millora del aïllament insuflat.

3- Comença el procés de insuflat en la càmera d’aire aconseguint un aïllament homogeni en un temps ràpid i sense obres.

4- Finalització del treballs insuflats. Tapat de perforacions.