PER QUÈ SURO PROJECTAT?

Revestiment ecològic

El suro projectat esta compost majoritàriament per suro natural triturat procedent de l’escorça de l’alzina surera, per tant es un revestiment ecològic i respectuós amb el medi ambient a diferencia de altres revestiments.

Revestiment impermeable i transpirable

Degut a la seva estructura molecular el suro projectat impedeix el pas de l’aigua liquida, però no el pas de l’aigua a vapor. Això permet a les façanes respirar i alhora ser estanques a l’aigua, no absorbeix res de humitat exterior, evitant la aparició de fongs, taques salines i altres desperfectes que si es donarien amb altres revestiments de morter on existeixen sals minerals que poden aparèixer floridures al ser diluïdes amb l’aigua de la pluja com per exemple passa amb els revestiments monocapa en les zones de trenca aigües i sota teules.

Revestiment continuo

Gracies al seu poder d’adherència i la fàcil aplicació el suro projectat es converteix amb un revestiment continuo, salvant els problemes trobats entre les diferents superfícies ajudant a més a més a trencar els ponts tèrmics.

No requereix manteniment

Gracies a les propietats duradores del suro projectat no es necessari un manteniment. Si es requerís netejar la superfície projectada podria realitzar-se amb una hidra netejadora. No utilitzant en cap cas productes que continguin dissolvents.

Revestiment elàstic

Posseeix un model  d’elasticitat que el fa un material molt flexible, capàs de absorbir les dilatacions originades per canvis climats de temperatura sobre la superfícies aplicades. Es garanteix que mai apareixen esquerdes en les superfícies projectades, com en altres revestiments com poden ser morters de monocapa o altres sistemes tradicionals com la pintura plàstica.

Revestiment aïllant tèrmic i acústic

El suro es un excel·lent aïllant tèrmic gracies a la estructura molecular, té una gran quantitat d’aire obtenint un maginific valor de resistencia tèrmica al contrari que altres revestiments a base de morter que no son aïllants per si mateixos. Conte una conductivitat tèrmica de 0.050 w/m.k.

 

FAÇANES

Recomanem el ús del suro projectat per una millor conservació dels materials de la façana. Aconsegueix salut, neteja i estalvi energètic per les persones i per l’edifici.

Entre els beneficis i utilitats del suro projectat podem trobar:

 • IMPERMEABLE i TRANSPIRABLE, prevenint les humitats per capil·laritat i per condensació.
 • Rehabilitació de façanes garantint el sanejament a llarg temps per la seva DURABILITAT.
 • Repara esquerdes i fissures, i evita que reapareixen per la seva ELASTICITAT.
 • Revestiment de estructures irregulars, forma una pell per casa seva, s’emmotlla a les formes i necessitats de cada suport adherint-se a qualsevol material i posició.
 • AÏLLAMENT tèrmic i ACONDICIONAMENT acústic.
 • Tractament del òxid i corrasió dels materials fèrrics utilitzats en façana.

TERRASSES

El projectat de suro pot ser utilitzat en terrasses exteriors transitables, es resistent a la intempèrie en posició horitzontal, a l’aigua estancada, ect… conserva totes les seves propietats.

Beneficis:

 • Coberta i impermeabilització de terres exteriors transitables.
 • Encapsulat de estructures metàl·liques ( pilars, escales…) exposats a la oxidació.
 • AÏLLAMENT tèrmic evitant l’escalfament d’interiors fins a 30% menys.
 • Reparació de materials i prevenció, evita dilatacions per exposició a gens externs gracies a la seva ELASTICITAT.
 • DURABILITAT tant del material com la intensitat del color, sense necessitat de manteniment.

COBERTES

El suro projectat pot ser utilitzat amb teulats de teula, xapa o amiant, aconseguint una millor impermeabilitat, restaura filtracions i ajuda a aïllar tèrmicament fins a un 30% més de efectivitat.

Beneficis i utilitats del suro projectat per taulats:

 • AÏLLAMENT TÈRMICA, redueix l’escalfament de la estructura així com els efectes de les baixes temperatures.
 • IMPERMEABILITZACIÓ per evitar humitats, la capa es CONTINUA i no té juntes o entregues, unificant així les teules, xemeneies, finestrals, etc.
 • El suro projectat es apte per complir la normativa de l’encapsulament de amiant i evita les conseqüències nocives.
 • Protegeix casa teva. La salut del teu teulat depèn de les teules, amb el suro projectat assegura i augmenta la vida dels materials de construcció.

PISCINES

Es recomana el suro projectat tant per el coronament com a les zones properes a la piscina (zona platja)

Beneficis i utilitats del suro projectat per piscines:

 • Superfície antilliscant, la seva SEGURETAT es el primer.
 • El suro te propietats naturals que IMPIDEIX la creació i propagació de fongs.
 • La seva fàcil NETEJA i TRANSPIRABILITAT aconsegueix una zona neta i sense fongs intern.
 • La textura del suro en CONTACTE amb la pell es AGRADABLE e impedeix cremades al no escalfar-se amb la exposició del sol.
 • El producte es molt durador, no es fa malbé per les temperatures extremes de fred o calor. (canvis climàtics).

INTERIORS

El suro projecta ofereix en interiors una decoració elegant a més de una protecció a la humitat i a la temperatura.

Beneficis i ús del suro projectat per interiors:

 • ESTALVI ENERGETIC, escalfa o refreda la llar en menys temps mantenint la temperatura desitjada.
 • LA SEVA TRASNPIRABILITAT evita la condensació i amb això els mals olors i taques desagradables de les humitats.
 • La estètica també es important, a part de la gama de colors, disposem de diferent grano-metries del suro per donar el acabat que el client desitja.