Escollir productes ecològics per un major estalvi

Utilitzar aïllaments ecològics és la millor elecció ja que obtindrà les millors prestacions i millor protecció per la seva salut i la de la seva família.

Per què els aïllaments ecològics aporten un millor estalvi?

Els productes de aïllament ecològic, tenen millora eficàcia que els aïllaments tradicionals, degut a que ofereixen altres prestacions que els aïllaments tradicionals no  tenen.

Les prestacions especifiques que tenen els aïllament ecològics son:

 • Desfase tèrmic
 • Calor específic

A més els aïllaments ecològics ens  ofereixen les següents prestacions especifiques.

 • Productes naturals
 • Llarga durada
 • Prestacions inalterables
 • Eficaç
 • Amb alt rendiment
 • Sense manteniment
 • Sense revisions
 • Saludable
 • No perjudicial per la salut
 • Respectuosos amb el medi ambient