A Espanya, el 42% de l’energia que es consumeix a nivell domèstic es dedica a la climatització. L’amenaça del canvi climàtic i un panorama de preus de l’energia disparats són raons de pes per a reduir tot el possible el consum d’energia.

Però tinguis el sistema de climatització que tinguis, és clar que pots estalviar energia si millores l’aïllament tèrmic del teu habitatge.

A més, amb un millor aïllament estalvies diners i millores la qualitat de vida dins de la casa, en mantenir una temperatura còmoda i uniforme al llarg de l’any.

Però de quants diners estem parlant?
Fins a 1.000 euros més a l’any si no està ben aïllada!


La OCU (autora d’aquest article), ha calculat el consum i despesa en calefacció per a un habitatge tipus de 90 m² en zona D (Madrid, per exemple) amb diferents nivells d’aïllament, als quals corresponen diferents etiquetes energètiques: l’etiqueta A correspon als habitatges més eficients.


Amb l’etiqueta E, escalfar la casa requereix gairebé deu vegades més energia que amb etiqueta A, la qual cosa suposa gairebé 1.000 euros anuals de sobrecost.

A Espanya, un 50% dels habitatges poden estar mal aïllades, ja que s’han construït abans de 1980, data en la qual es va començar a exigir la instal·lació d’aïllaments tèrmics en els edificis nous.

Quant s’estalvia en aïllar un habitatge?


Canviar les finestres i posar aïllament en els murs pot aconseguir que l’habitatge passi d’una qualificació energètica D a una A.

Això suposa reduir el consum a una desena part del que es gasta amb una finestra simple.

Passar d’una etiqueta a la següent estalvia cada any uns 3.000 kWh i 200 euros anuals en energia.

Comprova tú mateix el que et costaria fer diferents reformes, millorant en major o menor mesura l’aïllament del teu pis, i l’estalvi que suposaria en la teva factura energètica.

En emprar millors materials, l’estalvi d’energia és major sense disparar massa el preu, per la qual cosa les obres s’amortitzen aviat, en terminis tan curts com 5 anys.

Aïllament: assignatura pendent


Lamentablement, segons revela OCU, aproximadament la meitat dels habitatges té un aïllament tèrmic deficient. Cal actuar.

Aïllar la casa costa de 3.000 a 11.000 euros

Cap d’aquests materials és especialment car, encara que les obres per a instal·lar-los poden encarir alguna cosa la reforma.

Un pressupost per a aïllar un pis de 90 m² en la zona climàtica D —la segona més freda—, incloent-hi la instal·lació, acabats, pintura i impostos oscil·la entre 3.200 euros si es fa una reforma lleugera, que consisteixi només a aïllar parcialment els murs exteriors, i 10.523 euros si s’opta per un major gruix de l’aïllament i un canvi de finestres.

Ajudes per a aïllar: del 30% al 80% de subvenció


Hi ha subvencions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que cobreixen des del 30% al 80% del cost de la reforma, però sense incloure l’IVA.

Per als consumidors més vulnerables, en algunes comunitats autònomes poden cobrir tot el cost de les obres, però de nou excloent l’IVA.

En concret, les ajudes a les quals pots accedir són:

Subvencions directes a les obres d’aïllament tèrmic (Reial decret 853/2021, del 5 d’octubre): es poden aplicar a habitatges individuals o a edificis sencers.

Per als habitatges es cobreix fins al 40% de la inversió, que ha de ser de 1.000 euros com a mínim. L’ajuda màxima serà de 3.000 euros.

Els requisits són que la reforma aconsegueixi un estalvi del 7% del consum d’energia de l’habitatge o que es consumeixi un 30% menys d’energia no renovable.

Subvencions per a rehabilitar habitatges en poblacions en “repte demogràfic”(Pla Pree 5.000): la reforma ha d’aconseguir un estalvi d’un 30% de la despesa en energia d’origen no renovable o millorar almenys una lletra l’etiqueta energètica de l’edifici.

Deduccions fiscals per a la inversió en la rehabilitació de l’habitatge habitual: es pot desgravar el 20% de l’invertit si les obres disminueixen en un 7% la despesa d’energia per a calefacció i refrigeració.

Si s’aconsegueix un 30% de reducció del consum o s’aconsegueix una etiqueta energètica A o B, la deducció puja fins al 40%. Quan la rehabilitació afecta a tot l’edifici, la deducció pot aconseguir el 60%.

Les sol·licituts d’ajuts presenten dificultats administratives però, si vols mirar-ho, et pots informar aquí.