En un dels nostres últims treballs hem realitzat un aïllament amb projectat de cel·lulosa per a aconseguir una millor acústica a Girona. Com ja hem comentat en altres ocasions, la cel·lulosa és un gran aïllant tèrmic, ideal per a la protecció de teulades, parets i façanes.

Aquest material es produeix en triturar paper de diari, després de passar per un complex procés de tall i desfibrat que aconsegueix la reducció de fines pàgines de diari en fines tires de paper.

Un dels seus principals avantatges és que és un dels aïllaments projectats que major estalvi d’energia ofereix. També és ecològic, ja que els seus components són reciclables. I sobretot, permet eliminar els buits de la tabiqueria de placa de guix, protegint així la teva llar del soroll i el vent. A Massich ens encanta treballar amb aquest material a les feines de Girona ja que evita ponts tèrmics, acústics i infiltracions.

Resumint, el projectat de cel·lulosa ofereix tots aquests avantatges:

  • Redueix els sorolls.
  • Permet una ràpida instal·lació sense grans obres.
  • Es pot adaptar a qualsevol cavitat, la qual cosa protegeix l’entrada del fred a l’interior de l’habitatge.
  • És transpirable, la qual cosa permet que les llars tinguin una temperatura ideal en els dies d’estiu.
  • Té propietats ignifugues.
  • Regula la humitat i la condensació evitant la propagació de fongs.
  • És útil contra plagues d’insectes per les seves sals bòriques.
  • És ecològic, per la qual cosa s’utilitza menys energia i transport en el procés i els seus desfets són reciclables.

Si vols començar a estalviar en calefacció amb un aïllament de qualitat, no t’ho pensis massa i contacta amb nosaltres!