1. FAKOLITH FK-12: Aplicació del netejador de danys d’humitat, com a danys de floridura, salitre, biofilm, i aclarit posterior amb aigua, per eliminar danys i després del seu assecat deixar la base preparada per al següent tractament.
  2. DISPERLITH PRIMER: Aplicació de la nanoimprimació fixadora d’alta resistència a la humitat, per consolidar la base i impedir que la infecció es regeneri des de l’interior. La base quedarà preparada per a l’adequada adherència de la pintura sanitària més idònia per a cada cas.
  3. PINTAT DE LA SUPERFÍCIE: Pintat final amb 2 mans amb la pintura intel·ligent amb tecnologia sanitària BioFilmStop, apta per al seu ús hospitals i sectors sanitaris, amb alta resistència a la humitat, a la neteja i desinfecció, a floridures, biofilm, bacteris, etc:
    1. Opció A- DISPERLITH HYGIENIC: La nostra pintura ecològica amb segell Ecolabel és la més habitual per al pintat o repintar principalment superfícies de parets i sostres que no estan afectats per humitat.
    2. Opció B- DISPERLITH ELASTIC: la més habitual per al pintat o repintat, en superfícies amb major incidència de neteja i desinfecció, en zones ja afectades, o on es requereixi una pintura impermeabilizante elàstica i/o amb assajos de marcat CE. (Alternativament també la seva versió alimentària Disperlith FoodGradeElastic)
    3. Opció C- FAKOLITH FK-45 Hygienic Forte: Especialment en sòcols i superfícies d’alt acompliment, l’ús de la versió epoxy d’alts sòlids amb assajos de marcat CE, pot ser l’opció més indicada. (Alternativament també la seva versió alimentària FK-45 FoodGrade Hygienic).

 

Dins del procés d’aplicació, avui us explicarem el de Fakolith FK-12:

DESCRIPCIÓ I ÚS PRINCIPAL: FAKOLITH FK-12 és un netejador detergent de danys causats principalment per humitats, com són les sals higroscòpiques, floridures i microorganismes, o brutícia general de grau mitjà, en superfícies resistents a dissolucions àcides. D’ús principalment en indústria alimentària, indústria en general, construcció i obra civil. Registre Sanitari FAKOLITH RGSEAA ÉS-39.005259/T i ROESP I-0043-I.

DISSOLUCIÓ MITJANA RECOMANADA: 1 part de FK-12 per cada 4 parts d’aigua. En zones més contaminades o per a major rapidesa pot utilitzar-se en dissolucions menors, fins a en concentrat.

MANERA D’APLICACIÓ: Protegeixi ben totes les superfícies que no hagin de ser tractades o esquitxades. S’aplicarà la dissolució de FK-12 amb pulverizador, raspalls, corrons o brotxes i tot seguit s’activarà el producte amb un raspallat amb raspall de plàstic dur, insistint especialment a les zones més afectades. Després de 5-15-20 minuts, i en general sempre abans que assequi, es procedirà a un rentat i aclarit profund amb aigua a pressió. Repetir l’operació en cas necessari. Deixar assecar abans de seguir amb altres possibles tractaments. Per a major detall consulti fitxa tècnica i/o guies d’aplicació, i fitxa de seguretat.

RENDIMENT MITJÀ: FK-12 té un rendiment aprox. de 8-12 m²/l. de concentrat. En funció del grau de brutícia pot variar sensiblement.