Què són les infeccions nosocomiales o IRES?

Són infeccions que s’adquireixen en un Centre d’Assistència Sanitària i que no es tenien abans de l’ingrés al Centre. Són un problema global per a la salut pública i suposen un dels majors reptes dels centres assistencials de tot el món. Produeixen costos socials enormes per a la població, les estades hospitalàries es perllonguen així com els seus costos associats. A Espanya, sis de cada cent pacients que ingressen en un Centre d’assistència sanitari, surten amb una malaltia que no tenien. S’estima una despesa extra anual solament per al Sistema Nacional de Salut espanyol d’uns 800 milions de € i el pitjor de tot, augmenten la mortalitat de la població. Diversos estudis determinen que més de la meitat d’aquestes infeccions són evitables, i que un 20% són d’origen ambiental incloent superfícies i estades hospitalàries.

El marge de millora reconegut és d’almenys un 40% i és aquí on les pintures sanitàries amb tecnologia BioFilmStop de Fakolith contra bacteris patògens, introdueixen una nova barrera de lluita i prevenció contra les infeccions nosocomiales.

L’origen de les infeccions nosocomiales o IRES, no té un escenari de risc únic sinó varis, per tant cal explorar cadascun d’aquests escenaris individualment i aconseguir una solució preventiva de conjunt.

Les superfícies que estan a l’entorn del pacient infectat, normalment estan contaminades; baranes del llit, el porta sèrum, taules, apoyabrazos de cadires, poms de porta, finestres…… i també les parets, sostres, sòls, reixetes ventilació…

La transmissió de les infeccions, es produeix majorment a través del contacte amb les mans del pacient, metges, infermers… i per fallades en neteja i desinfecció.

Les superfícies de parets, sostres i sòls es creia que no eren tan perilloses, però s’ha demostrat que actuen com a magatzems de patògens que poden romandre allí durant setmanes, mesos i en alguns casos un any o més, i poden propagar la infecció a l’ambient que respirem, ajudant a propagar la infecció a altres àrees de l’hospital.

Tots els Centres tenen establerts protocols d’higiene de mans i de neteja i desinfecció molt estrictes, però hi ha dues raons que dificulten aconseguir un resultat òptim:

a) La propagació de patògens és contínua i la neteja i desinfecció és a intervals de temps.
b) Els protocols d’higiene i desinfecció depenen del factor humà i est té fallades.

Llavors sembla obvi que els protocols neteja i desinfecció dels Centre d’Assistència Sanitària, haurien de complementar-se amb un sistema que sigui actiu durant tot el temps sense intervenció humana.