L’aplicació en sòls i paviments de les pintures Fakolith epoxi alimentàries aptes per a contacte directe i indirecte, és cada vegada una aplicació més demandada per la indústria, entitats de certificació alimentària, inspecció sanitària, etc. És clar que la pintura epoxi, amb les seves limitacions, sol ser el tipus de pintura per a l’acabat més habitual en sòls, paviments i paviments multicapa. Gràcies a les pintures epoxy d’altes prestacions FK-45 FoodGrade (BPA Compliant) i també FK-45 FoodGrade Hygienic (BPA Free), es disposa de garantia de certificació alimentària de contacte directe i indirecte amb aliments. Ambdues incorporen acció antibacteriana BioFilmStop, per a major higiene i seguretat alimentària i sanitària.

Resum de la solució i procediment bàsic més habitual

El tractament previ ideal per garantir la màxima adherència a la base, seria el granallat o fresat o diamantat i aspirat previ de la superfície existent. Si aquesta preparació de la base no és viable, i sense tenir en compte possibles reparacions majors, com a mínim recomanem procedir com segueix:

  • NETEJA DE LA BASE: Aplicació del desincrustant i netejador de greix, pol·lució, brutícia industrial i matriu de biofilm, i aclarit posterior amb aigua, per eliminar la brutícia. Després del seu assecat la base mineral queda preparada per al següent tractament.
  • PINTAT DE LA SUPERFÍCIE: Pintat final amb 3 mans (mínim) amb la pintura intel·ligent epoxi alimentària FoodGrade, apta per al seu ús en la indústria alimentària en contacte directe i indirecte amb aliments i en sectors sanitaris, impermeable, amb alta resistència físic-química a la neteja i desinfecció, i amb assajos de marcat CE. Cal tenir en compte que per al seu assecat es necessiten més de 10ºC. Almenys la primera mà i en funció de les condicions d’aplicació, la gamma FK-45 FoodGrade de pintures alimentària recomanem diluir-la fins a amb un 10% de FK-45 Oem Solvent, dissolvent de grau alimentari, per procurar una millor humectación i anivellació. A més si desitgem un acabat antilliscant, només caldrà afegir FAKOLITH ESLIP STOP a l’última mà de la gamma FK-45 FoodGrade.