Pintar parets, sòcols i sostres, nous o ja pintats de la indústria alimentària i també d’altres sectors, amb pintura alimentària certificada és cada dia un fet més demandat per la indústria i la inspecció sanitària.

D’aquesta forma es garanteix d’arrel l’absència de migracions tòxiques en contacte directe amb aliments, però també l’indirecte, generalment causat per gotes de condensació en sostres, o per contactes eventuals amb parets i una altra superfícies.

Fa uns anys només es coneixien algunes pintures epoxi alimentàries, la qual cosa limitava el seu ús pràctic en moltes superfícies de parets, sostres, sòcols, instal·lacions i altres objectes.

Fakolith com a únic fabricant especialista en pintures alimentàries certificades amb declaració de conformitat i aptes per al contacte alimentari, ofereix àmplies possibilitats, amb pintures alimentàries i vernissos de dispersió aquosa, al dissolvent sense olor, pintures epoxi alimentàries, també lliures de Bisfenol A, lacas de poliuretà alimentàries, i altres solucions que en breu es presentaran i que possibiliten noves aplicacions de pintures alimentàries que abans no existien.