Queden molt lluny els temps en els quals el consum de llet o productes lactis podien implicar importants malalties, causades per bacteris, virus, toxines i riscos químics. Diversos factors són els responsables que el risc de malaltia per a la població s’hagi reduït de manera molt notable:

  • La millora de la higienització, control dels animals i el seu hàbitat
  • El control de la matèria primera, processat de la llet i dels productes lactis derivats
  • La incorporació de la Pasteurització durant el procés de transformació

A causa d’aquests processos, els patògens biològics per als éssers humans, principalment bacteris, s’han reduït a límits molt baixos. Les empreses transformadores, malgrat que han implantat exhaustius APPCC per al control dels punts crítics dels seus processos, continuen treballant per l’excel·lència en la seguretat alimentària per a mitigar els riscos existents, optimitzant-se més si cap, a través de la Prevenció i solucions que aporta l’ús de les pintures alimentàries i sanitàries de Fakolith en les seves instal·lacions…

Riscos i mesures habituals del sector

En aquest punt, volem destacar que el processament dels productes lactis es realitza normalment sota els següents paràmetres generals de risc:

  • Ambients de molta humitat ambiental i superficial
  • Existència d’abundant matèria orgànica
  • Situacions especials de contacte directe o i indirecte de l’aliment amb diverses superfícies
  • Després de la pasteurització de la llet es procedeix a elaborar els diferents aliments derivats

Les parets, sostres, sòls i altres superfícies obertes de les zones de transformació d’aliments, es poden transformar en receptors per a la implantació i creixement de microorganismes biològics, biofilm, bacteris, micotoxines procedents de floridures que s’han introduït amb la matèria primera o de l’ambient. A més, la migració de químics a l’aliment des de les diferents superfícies en contacte directe o indirecte amb els aliments, suposa un risc de contaminació a tenir molt en compte (inox. a part).

Tenint en compte això, únicament el pasteuritzat no pot garantir totalment l’esterilitat dels productes transformats, i serà necessari introduir unes bones pràctiques de producció, neteja, higiene i desinfecció, o d’un altre tipus si és necessari.