La Prevenció és un sistema holístic

La lluita per a reduir els riscos en la salut de les persones no pot solucionar-se amb un sol component (element) ja que depèn de múltiples factors. Per això és necessària una visió holística del problema per a actuar en tots els punts del sistema, i aconseguir reduir el risc al mínim que la tecnologia permet.

Entenem que la solució no consisteix únicament a aplicar protocols tradicionals de neteja i desinfecció, sinó que és necessari donar valor al concepte holístic de prevenció. Sobren els arguments per a demostrar que la prevenció és sempre més eficaç i rendible que la solució quan el problema s’ha generat. És necessari considerar el problema en global com un sistema holístic, on la solució passa necessàriament per la suma de solucions que actuen de forma sinèrgica.

Per exemple, podem utilitzar un excel·lent protocol de neteja i desinfecció, però aquest estarà subjecte a múltiples variables que depenen del factor humà; com utilitzar la concentració i producte adequat en cada cas, controlar el correcte temps de contacte, etc. Per tot això es produeixen errors que limiten l’efectivitat real respecte a la teòrica, per la qual cosa és necessari comptar amb solucions addicionals que han de donar resposta a tots els riscos del sistema de forma global.

Les pintures alimentàries i sanitàries de Fakolith, a més de la seva funció primària com a pintures tècniques, són un element clau fonamental preventiu en la solució holística, ja que actuen abans de, i a posteriori davant els riscos derivats de la transformació d’aliments. Si als sistemes tradicionals d’higiene els afegim les prestacions dels nostres sistemes de pintures, el resultat és un increment en la seguretat alimentària, perquè aportem una sèrie important de valors afegits, entre els quals destaquen els següents:

  • Complir les regulacions i recomanacions de la Unió Europea, FDA i entitats de certificació de qualitat alimentària, amb la màxima exigència i traçabilitat contrastada, per a entorns amb superfícies pintables en contacte directe i indirecte amb aliments. També davant inspeccions i auditories.
  • Complementar eficaçment als sistemes habituals de neteja i desinfecció, millorant la seva eficàcia i eficiència, que en molts casos pot veure’s compromesa a causa del factor humà i com a conseqüència per contaminació creuada.
  • Aportar prevenció, en actuar permanentment abans que es produeixi la infecció (també en llocs de difícil accés) i a posteriori, dificultant i reduint el creixement habitual de microorganismes sobre superfícies pintades, i per tant en l’ambient.
  • Protegir la maquinària i instal·lacions de la corrosió i d’agressions químiques que poden produir els netejadors i desinfectants, millorant la seva estètica i allargant la vida útil de les superfícies i instal·lacions.
  • Evitar la migració de substàncies tòxiques i agents patògens a l’ambient i als aliments.
  • Contribuir positivament a un entorn de sostenibilitat per al medi ambient i salut dels treballadors.