El Biofilm genera greus problemes i pèrdues econòmiques importants.

1. Toxiinfeccions alimentàries

Constitueixen un grup d’enfermetats que es produeixen a conseqüència de l’ingesta d’aliments contaminats (salmonella, listeria, …).

Poden produir des de quadres clínics lleus o moderats a, fins i tot, greus o fatals.

2. Variacions organolèptiques

Són conegudes les olors i sabors desagradables a suro, gust metàl·lic, rovellats, … defectes com els enumerats poden produir una important minva a la qualitat del producte i de la imatge de la indústria, conduint fins i tot a la retirada d’un lot, desprestigi de la marca i grans pèrdues econòmiques.

Els microorganismes responsables són de 3 tipus: A més dels bacteris, destaca el llevat i el biofilm.

La introducció es produeix a través de la matèria prima, utensilis, … Una vegada a l’interior, es multipliquen en parets, sostres i d’altres superfícies obertes per a, en una segona fase, entrar a les zones d’elaboració. Es crea un microclima en la indústria alimentària amb humitat, poca ventilació i suficient matèria orgànica amb la temperatura òptima per reproduir-se.

3. Seguretat laboral i malalties derivades

L’existència de bacteris a les superfícies i l’ambient de treball pot ser la causa silenciosa de diversos tipus de micosis i malalties laborals, que poden causar asma i problemes respiratoris, problemes oculars, nasals i dolors musculars,…