La cel·lulosa és un material aïllant que ofereix molts avantatges. És el resultat d’un conglomerat de residus de paper reciclat . A més, si és tractat amb minerals bòrics, posseeix propietats ignífugues i antifúngiques. Ofereix resultats més que satisfactoris en el que a aïllament natural tèrmic o acústic es refereix.

S’utilitza des dels anys 30 als Estats Units i en alguns països nòrdics, però avui aquí ja és dels més utilitzats pel seu cost-benefici. En el que a dades tècniques es refereix, podem destacar que té una transmitància mitjana de 0,042 W/mK però el seu mètode de fabricació pot variar les seves característiques en funció de la densitat tècnica utilitzada.

Les característiques principals de la cel·lulosa són:

 • És sustentable, ecològic i reciclable.
 • És un dels materials aïllants amb major estalvi d’energia del mercat.
 • Els seus valors d’absorció de sorolls i aïllament tèrmic són molt alts en comparació amb altres materials.
 • No és tòxic i per la seva alta resistència al foc permet una gran protecció contra incendis.
 • Evita filtracions, els ponts tèrmics i els acústics.
 • Es col·loca de manera ràpida i ofereix una gran relació qualitat-preu.
 • Es pot emprar en tota mena d’aplicacions i gruixos.
 • Permet regular la humitat de l’ambient en controlar la condensació.

Si comparem aquest material amb altres utilitzat en ecoconstrucció, el de cel·lulosa serà dels més avantatjosos per la seva gran competitivitat econòmica i per les seves qualitats tècniques, ja que la matèria primera és abundant i poc costosa.

Alguns dels seus avantatges més destacats són:

 • La cel·lulosa és de fàcil transportar pel que en poc temps podràs tenir la teva casa amb un aïllament de qualitat.
 • No crea residus ja que s’aprofita tot el material.
 • És respectuós amb el medi ambient.
 • Permet protegir el teu habitatge contra els sorolls, la humitat, el fred o el vent, la qual cosa s’agraeix a Girona.
 • Evita que els rosegadors o insectes niïn en contenir sals bòriques.