En l’entrada anterior us parlàvem sobre la higiene en la indústria del peix i marisc i, concretament, sobre la importància de la prevenció contra el Biofilm.

A continuació, us oferim els avantatges definitius d’utilitzar les pintures tractades amb Tecnologia BioFilmStop:

1. La inhibició és estàtica, es produeix sense alliberar biocides a l’ambient, ni ús d’aigua, ni químics, ni equips, ni residus a reciclar…

2. La inhibició és activa durant les 24 hores del dia, 365 dies i durant anys (amb manteniment), produint ambients sans.

3. És innòcua en presència d’aliments, on està prohibida l’acció de desinfectants: càmeres, secadors de pernils, embotits…

4. Els productes amb tecnologia BioFilmStop no són corrosius per a la maquinària i instal·lacions.

5. La seva aplicació compleix amb els requisits d’aquesta indústria: temps curts de parada, aplicació fins i tot a baixa temperatura, molt baixa olor i compliment estricte de totes les regulacions europees, sanitàries, alimentàries i de productes químics.

6. Redueix costos per nebulitzacions i fumigacions contínues, minvaments per no qualitat i tractaments d’aliments amb anti-fúngics.

7. Disminueix el consum d’aigua i químics, no produeix residus de neteja i desinfecció pel que la solució és molt més ecològica.

8. Millora la salut laboral de l’entorn i dels empleats, reduint el risc de toxiinfecciones, i baixes per malalties laborals.

9. La durabilitat és aproximadament de fins a 3-5 vegades més que la d’una pintura convencional, amb un manteniment adequat, per la qual cosa els costos associats de les actuacions es redueixen 2-4 vegades, així com també els riscos de contaminació creuada de cada actuació. A més, l’efecte inhibidor de patògens BioFilmStop està inclòs com a valor afegit de la pintura intel·ligent.