Reducció important del fred en habitatges de Girona

Si ens fixem en la tipologia dels nostres habitatges, ens adonem que tant els edificis de col·lectius en blocs com, a vegades, els habitatges independents o unifamiliars tenen zones de sostres exposades a l’exterior. És necessari llavors realitzar un aïllament tèrmic de sostre. En habitatges col·lectius (blocs de pisos) és habitual que la part inferior dels habitatges de la primera planta coincideixin amb locals comercials, garatges, porxades o que directament siguin exposats a l’exterior. Això fa que siguin molt fredes a l’hivern, ja que el fred entrarà fàcilment a través d’aquests sostres.

Els sòls d’aquests habitatges són sostres en la seva part inferior i seran freds. En habitatges independents o unifamiliars pot ser que aquest tipus de sostres coincideixi amb un garatge o celler; o, directament, en un forjat sanitari que eleva l’estructura de l’habitatge del contacte amb la terra. Per a aquesta tipologia d’habitatges és molt pràctica i eficient la solució d’aïllament mitjançant projecció sobre els sostres d’aquestes zones exteriors o no calefactades.